Byggeplass

Utvikler av moderne fornybare energianlegg

FOTO FRA BYGGEPLASSEN

BYGGEARBEIDENE STARTET MANDAG 21. MAI 2018

BYGGEARBEIDENE ER PLANLAGT AVSLUTTET FREDAG 31. MAI 2019

Croatia REN AS ledelsen i Zakanje - 01.02.2019

Bilder fra befaring 01.02.2019

Croatia REN AS