Om oss

OM SELSKAPET


Croatia REN AS er et norsk selskap stiftet i juni 2012 av Green Energy Innovation Alliance AS («GEIA»). Selskapets vedtektsfestede formål er å eie, utvikle og drive prosjekter for produksjon av energi fra miljøvennlige og fornybare energi kilder, og produkter laget av slikt, samt delta i selskaper med lignende virksomhet. Personene bak Croatia REN og GEIA har lang og solid erfaring fra energi, finans, juss, prosjektutvikling, anskaffelser og offentlig forvaltning, samt god forståelse av forretningskultur i den aktuelle regionen. Siden stiftelsen   har selskapet jobbet med målsetning å utvikle og bygge en modere, kostnadseffektiv, miljøvennlig og fremtidsrettet produksjonsanlegg med høy utnyttelsesgrad. Hovedmålet var å sikre en trygg, forutsigbar og langsiktig kontantstrøm fra et prosjekt med høy miljøvennlig profil i et marked med store utviklingspotensialer.  Selskapet har nå lykkes i å utvikle spennende konsept for et prosjekt i Kroatia. Prosjektet hadde byggestart 21. mai 2018, mens det ble ferdigstilt og satt i drift i desember 2019.  

HVORFOR FORNYBAR?


Når man snakker om rammevilkår for fornybar energi, handler det som oftest om myndighetenes tiltak for å bedre konkurranseevnen for denne næringen. Fornybar energi har som regel høye investeringskostnader og lave driftskostnader. De konkurrerer først og fremst med energiproduksjon basert på kull, olje og gass samt kjernekraft. Av disse har kull, olje og gass lave etableringskostnader som er et fortrinn i et kortsiktig perspektiv.


Årsakene til at man støtter fornybar energi er flere:

  • Miljø- og klimahensyn
  • Forsyningssikkerhet og redusert importavhengighet
  • Industri og næringsutvikling(Kilde: www.fornybar.no)