Organisasjon

ORGANISASJON


Personene bak Croatia REN og GEIA har lang og solid erfaring fra energi, finans, juss, prosjektutvikling, anskaffelser og offentlig forvaltning, samt god forståelse av forretningskultur i den aktuelle regionen.


Erik Thrane (53) - CEO og styreleder

Har over 20 års yrkeserfaring hvorav de siste 14 årene innen energibransjen. Thrane har omfattende styreerfaring og har tidligere bl.a. vært styremedlem i Nord Pool Spot AS, Nord Pool Clearing  ASA og i den tyske strømbørsen European Energy Exchange AG. Thrane er advokat og har tidligere jobbet som advokat i Norsk Tillitsmann ASA. Han jobbet deretter 7 år som Juridisk direktør i Nord Pool ASA før han ble administrerende direktør samme sted. Thrane er tidligere formann i kontrollkomiteen i Pareto Bank som fører kontroll med bankens virksomhet og at den overholder lover og regler. Han var medlem av Verdipapirlovutvalget som fremmet forslag om ny verdipapirhandellov i 2006 som gjennomførte implementeringen av verdipapir- markedsdirektivet, direktivet om overtakelsestilbud og direktivet om løpende rapportering.


Egil Bråthen (51) -  CFO og styremedlem

Er  utdannet som høyskolekandidat innenfor IT/økonomi/finans. Han har mer enn 23 år erfaring som blant annet uavhengig rådgiver, partner, og compliance officer innenfor finanssektoren. Hans erfaring er fra selskaper innen distribusjon av eiendomsprodukter, energifond, aksjer, valuta, obligasjoner og andre investeringsprodukter. Egil har også vært medvirkende i søknadsprosesser for flere selskaper  som har søkt om konsesjon fra Finanstilsynet. Han har også vært med å starte opp flere «start-up» selskaper, og aktiv i styrearbeid i forskjellige selskaper. Egil har et stort kontaktnett innen finansbransjen i Norge og Skandinavia.


Edin Alisic (54) - Gründer av selskapet Green Energy Innovation Alliance AS

Edin har over 25 års erfaring fra ledende stillinger innen transaksjoner, forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og prosjektledelse. Han er utdannet elektroingeniør med master innen organisasjon og ledelse fra BI. Alisic har inntatt stillinger som adm. direktør i internasjonale og nasjonale eiendomsselskaper, herunder med ansvar for etablering og ledelse av Basale gruppens virksomhet i Oslo og Østlandet og har innehatt styreverv i flere eiendomsselskaper. Han har solid erfaring i prosjektledelse, og ledelse av enheter innen teknisk avanserte produksjonsanlegg. Edin er gründer av selskapet Green Energy Innovation Alliance AS, og arbeider til daglig som eiendomssjef i Ullensaker kommune, hvor han leder 135 medarbeidere innen utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer og anlegg. Det årlige forvaltningsansvaret beløper seg til ca. 400 millioner kroner. I tillegg yter Edin bistand til utforming av kommunens strategier knyttet til miljø og energi, samt for gjennomføring av omfattende offentlige anskaffelser. Edin er også styreleder for nyetablert kommunalt foretak med ansvar for utvikling, bygging, utleie og drift av et moderne svømmeanlegg i Ullensaker kommune.   

INVESTORKONTAKT


For mer informasjon om vår prosjekt i Kroatia kan følgende kontaktes:


Mats Molvær

E- post:  mats.molvaer@croatiaren.no

Telefon: +47 988 86 698   Eventuelt kan vår kontaktskjema benyttes.