Prosjekt

KORT OM PROSJEKTET


Prosjekt består av to anlegg, et biokraftverk for produksjon av 1 MW strøm pr. time og et anlegg for produksjon av 50.000 tonn trepellets pr. år. Begge benytter skogsmasse som råvare i produksjonen. Denne stammer fra opprydding av skog, veier, jernbaner, kabelgater, o.l., samt tømmer som ellers ikke kan benyttes til annen produksjon enn som f. eks. fyringsved. Byggearbeidene hadde oppstart 21. mai 2018, mens det ble ferdigstilt og satt i drift i desember 2019.


Skogsmassen som beskrevet over benyttes til forbrenning i en fyringskjel med modere teknologi og av meget høy ytelse. Varmen som skapes ved forbrenning benyttes videre til drift av en turbin (etter ORC prinsipp) som igjen produserer elektrisitet. Produsert elektrisitet leveres til offentlig distribusjonsnett. For dette mottar selskapet en gunstig pris (Feed in Tariff). Prisen er fast over en periode på 14 år, justert for endringer i prisindeks gjennom hele perioden. 


Trepellets produseres ved å presse sammen tørket treflis til små sylindre. Den har en jevn kvalitet, lav fuktighet, høyt energiinnhold, homogen størrelse og fasong. Energien for tørking av treflis utgjør mellom 40- 50% av produksjons-kostnaden. Denne energien får anlegget gratis som overskuddsvarme fra strømproduksjon. Samlet gir dette en svært god utnyttelse og meget god økonomi i prosjektet.


Lav fuktighet og høy densitet er egenskaper som gjør trepellets til et meget effektivt brennbart materiale og godt egnet til automatisk mating i rentbrennende ovner. Trepelletsindustrien er en av de raskest voksende industriene innen fornybar energi i verden.

Novi logo - BPE
Novi logo - MTE

FINANSIERT I SAMARBEID MED EU FOND, NASJONAL UTVIKLINGSBANK OG EN AV

STØRSTE BANKER I REGIONEN